Welkom

Welkom op de website van Ganzerijdersvereniging "Vermaak na Arbeid" vzw , Jonge Ruiters en Veteranen.

't Leste niefs...

Keizerrijden 2021 afgelast
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 26-05-2021
Het keizerrijden van de Verenigde gansrijders van de Polder was voorzien voor zondag 26 september 2021. Zowel de voorzitter van de Verenigde gansrijders van de Polder, Alfons Stuyts, secretaris Pieter Aendekerk en Stanny Gabriëls voorzitter van de Ganzenrijders Vermaak na Arbeid- jonge ruiters vzw, beslisten om het keizerrijden 2021 te annuleren.

“Rekening houdend met de aanhoudende onzekerheden welke COVID-19 met zich meebrengt, werd er in samenspraak overlegd om het keizerrijden niet te laten doorgaan”, zegt voorzitter Alfons Stuyts.
“De voorgestelde maatregelen geven ons onvoldoende zekerheid om het keizerrijden in zijn volle glorie te organiseren in september, het respecteren van de eigenheid van het keizerrijden zou niet gegarandeerd kunnen worden”, aldus Stanny Gabriëls.

“We hopen ten zeerste dat covid-19 in 2022 achter ons kan gelaten worden en dat wij terug op een normale, sociale verantwoorde manier in het voorjaar het keizerrijden kunnen organiseren”, aldus Stuyts.

Het keizerrijden zal bijgevolg in Zandvliet op de Botermarkt ingericht worden door de Ganzenrijders – Vermaak na Arbeid- jonge ruiters vzw en dit op datum van zondag 3 april 2022.
Overlijden Erik De Vree
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 19-04-2021
18 april is Erik De Vree, bestuurslid en recent verkozen voorzitter van de veteranen, na een spijtig ongeval overleden.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn inspiratie, enthousiasme en inzet.

Wij wensen zijn vrouw Nicole en de kinderen veel sterkte met dit zware verlies.
Succesvolle wandelzoektocht
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 01-04-2021
In normale tijden was het Ganzerijdersseizoen nu voorbij. Om deze periode toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan; en rekening houdend met de geldende coronamaatregelen, werd er de voorbije vijf weken een wandelzoektocht ingericht. Dit werd gekoppeld aan het 95-jarig bestaan van het Gansrijden in Zandvliet. Deze zoektocht kon gewandeld worden vanaf zaterdag 13 maart - de dag waarop normaal de Zandvlietse verenigingen Veteranen zouden rijden - tot en met zondag 21 maart, de dag dat het keizerschap in Zandvliet zou worden betwist.

De vele wandelaars moesten allerlei weersomstandigheden trotseren: het eerste weekend viel er sneeuw en vroor het de stenen uit de grond; dan enkele weken later gierde er een voorjaarsstorm door de polder, maar er waren ook mooie en zonnige dagen. Dan zag men vele groepen wandelaars door Zandvliet lopen, herkennend met een vragenblad in de hand.

Het exact aantal wandelaars inschatten is onbegonnen werk maar de commentaren op het initiatief waren zeer positief. We zagen zelfs wandelaars in hun gansrijdersuniform, wandelend op de dagen dat in normale tijden hun gansrijden werd ingericht.

Langs deze weg willen we ook de mensen bedanken die de voorbije vijf weken onze attributen tentoongesteld hebben of een infobord in hun voortuin wilden plaatsen. Mede dankzij hun hulp konden we een mooi wandeltour uitstippelen. Deze personen hebben er ook zelf veel plezier aan beleefd door de vele wandelaars te zien passeren en vervolgens een ‘coronaproof’ babbeltje te kunnen slaan.

Aan de wandelzoektocht wordt ook een prijs verbonden , nl. een mand vol streekgerechten van lokale Zandvlietse handelaars en verenigingen. Van de vele inzendingen was er natuurlijk ook één winnaar, nl. een groep in naam van de Ganzerijdersmaatschappij Stabroek. Ze hadden niet enkel alle vragen juist beantwoord, maar ook het best ingeschat hoeveel leden de Zandvlietse Ganzerijders telden in het jaar van hun 25-jarig bestaan (in 1982).

We willen graag alle mensen bedanken die mee bijgedragen hebben tot het welslagen van ons evenement. Hopelijk mogen we iedereen verwelkomen op ons gansrijden en het keizerschap in Zandvliet wanneer het ‘coronabeestje’ overwonnen is.
Wandelzoektocht 95 jaar ganzerijden in Zandvliet
Toegeveogd door Tim De Vree,
op 12-02-2021
De ganzerijdersvereniging ‘Vermaak na Arbeid - Jonge Ruiters VZW’ bestaat 95 jaar en wil dit graag in de kijker zetten door het organiseren van een fijne wandelzoektocht. Een tocht van ±7 km geeft u meer informatie over de geschiedenis van de vereniging en het gansrijden in Zandvliet.

De wandelzoektocht start vanaf zaterdag 13 februari om 12 uur tot en met zondag 21 maart om 18 uur. De infoborden en voorwerpen blijven gedurende vijf weken beschikbaar dus u kan zelf beslissen wanneer u de zoektocht wenst te wandelen.

De route start op de Botermarkt in Zandvliet, en gaat zo langs verschillende straten waar infoborden staan, om te eindigen op De Keyserhoeve.

De wandelroute, vragen- en fotolijst kan je downloaden via onderstaande link.
- Wandeldocument

Wens je de vragenlijst online in te vullen? dat kan ook via volgende link:
- Online vragenlijst

Veel plezier, en vooral: hou het veilig en let op de corona-maatregelen.
Wandeldocument
Lidgelden 2021
Toegeveogd door Tim De Vree,
op 05-01-2021
2020, een speciaal jaar
Het is een jaar waarin het virus Covid-19 het dagelijkse leven overneemt. Zo moeten we leren omgaan met veel onzekerheden, last minute wijzigingen en maatregelen die we als burgers moeten opvolgen. Iedereen moet z’n steentje bijdragen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. We hopen dat iedereen nog in goede gezondheid verkeert, en willen de families die iemand dierbaar hebben verloren ook veel sterkte toewensen.

Het jaar 2020 zal dus altijd een speciale stempel dragen. In februari hadden we nog het geluk om het gansrijden en het klein teerfeest te kunnen organiseren. Onze latere activiteiten zoals het keizerschap, de fietstocht, het mosselfeest en ook het groot teerfeest hebben we jammer genoeg moeten annuleren.

2021, een vooruitblik
Graag willen we ook vooruitblikken naar 2021. Dit wordt ook nog een jaar met onduidelijkheden. We moeten samen nog afwachten hoe deze coronacrisis verder zal evolueren en welke maatregelen en richtlijnen hierbij nog zullen volgen. Als vereniging volgen we steeds de adviezen van de Federale Overheid en ons stadsbestuur op.

In normale tijden zouden we op zaterdag 13 februari en zondag 14 februari een nieuw gansrijdersweekend organiseren, maar we moeten hierbij een realistische bril opzetten. Er zijn nog geen Federale richtlijnen voor die periode bekend, maar we nemen als bestuur nu alvast de beslissing om in februari 2021 géén Gansrijden of carnaval in te richten. Een eventuele verplaatsing van deze activiteiten naar een later tijdstip in het jaar zal in de toekomst nog verder besproken worden door het bestuur. Ik kan wel meegeven dat het keizerschap, onder voorbehoud, is verschoven naar 26 september 2021.

Lidgelden
Graag willen we jullie vragen om het lidgeld voor 2021 in orde te brengen.
Het lidgeld bedraagt 25 euro (vanaf 1 januari). Vanaf 16 jaar dient men lidgeld te betalen, wij rekenen op uw eerlijkheid.

Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer:

BE24 2200 3529 8538


en in de mededeling te vermelden dat het om lidgeld gaat. Graag doen we een oproep om zoveel mogelijk de bijdragen te storten zodat we in deze coronatijden de bezoeken aan huis kunnen beperken.

We hopen allen dat we zo snel mogelijk het normale leven weer kunnen hervatten, maar we houden er rekening mee dat we pas ten vroegste vanaf de zomervakantie weer festiviteiten kunnen inrichten. Als bestuur zullen we hierover tijdig communiceren met alle leden.

Hou het veilig en gezond!
Overlijden Henri Hendrickx
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 06-07-2020
Maandagochtend 06/07/2020 is de voorzitter van de veteranen, Henri Hendrickx - Rikske van't fabrikske - totaal onverwacht thuis overleden.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn inspiratie, enthousiasme en jarenlange inzet.

Wij wensen zijn vrouw Lydia, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit zware verlies .
WISTJEDAT???
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 27-01-2020
Het drankbonnetje dat je in elk café krijgt, steeds in naam is van de koning?

Het uithalen van de koning enkel voor bestuur, ruiters, vasthouders van de paarden en genodigden is?

Er ook dit jaar weer vlaggen te koop zullen zijn tijdens de kieleverkopen? Spendeer 10€ en kleur heel Zandvliet ROOD EN WIT!!

Er elk jaar kinderkieltjes gevraagd worden maar onvindbaar zijn? Heb jij er nog liggen, gelieve deze binnen te brengen op het secretariaat, Suikervoetpad 9, 2040 Zandvliet.
Privacyverklaring ledengegevens
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 17-10-2018
Ganzerijders Zandvliet (Jonge Ruiters VZW en Veteranen VZW ) zijn een vereninging van cultureel en folkoristisch belang.

Ganzerijders Zandvliet (Jonge Ruiters VZW en Veteranen VZW) bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum en e-mail). Deze gegevens worden opgeslagen in de database van Ganzerijders Zandvliet (Jonge Ruiters VZW en Veteranen VZW). De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap intern bewaard.
De gegevens worden gebruikt voor:
• De ledenadministratie
• Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten, onze nieuwsbrief en eventueel foto’s
• De ledenverzekering
• Het bestand kan regelmatig wijzigen
• Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail ganzerijderszandvliet@gmail.com.
• Ganzerijders Zandvliet verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”
Open brief
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 02-02-2016
Wij zijn zwaar teleurgesteld in de werkwijze die gehanteerd werd tijdens de vergadering, nl. die van 13 januari 2016. De beslissingen die tijdens deze vergadering genomen zijn, zijn niet reglementair gebeurd.

1. We spreken over de beslissing i.v.m. de verdeling van het aantal paarden. Vanwaar komt nu ineens de vereiste dat men een vzw moet zijn om lid te zijn van de Polderbond? En plots bepaalt deze vereiste de verdeling van het aantal paarden? Dit zijn zaken die wij niet begrijpen, maar nog belangrijker.. absoluut niet overeenkomen met de statuten. In het ontwerp van de statuten tot oprichting van de ‘vzw verenigde ganzerijders van de Antwerpse polder’ staat letterlijk: Als lid kan tot de vereniging toetreden elke rechtspersoon en feitelijke vereniging die door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten.’

2. Een vzw is een instrument om op een moderne en veilige manier een evenement te organiseren. Dit heeft dus niets te maken met de erkenning van de Jonge Ruiters Zandvliet en de Veteranen Zandvliet als volwaardig lid van de Polderbond. Er staat in geen enkel reglement dat een vereniging een vzw moet zijn om lid te zijn, want in het reglement wordt er steeds gesproken over een lid of kring. De kringen die in het ontwerp vermeld worden, zijn:
 Koninklijke Ganzerijders Stabroek
 Koninklijke Ganzerijders Hoevenen
 De Ware Gans Lillo
 De Nieuwe Gans Berendrecht
 De Oude Gans Berendrecht
 Jonge Ruiters Zandvliet
 Veteranen Zandvliet
Vanwaar nu ineens deze unfaire regeling tegenover Zandvliet komt, begrijpen wij niet. Werd dit veroorzaakt door wrok, jaloezie of frustratie? Of werd de druk van binnenin of van buitenaf op bepaalde verenigingen te groot?

3. We willen ook nog enkele interessante cijfers meegeven:
 Jonge Ruiters Zandvliet zijn 68 jaar onafgebroken lid en ook medeoprichters van de Polderbond;
 De Oude Gans is 68 jaar onafgebroken lid;
 De Nieuwe Gans is 67 jaar lid en heeft 1jaar niet meegereden;
 Stabroek is 63 jaar lid maar was ook 5 jaar geen lid;
 Veteranen Zandvliet zijn 59 jaar onafgebroken lid;
 De Ware Gans is 56 jaar lid maar heeft 12 jaar niet gereden;
 Hoevenen is 48 jaar lid maar was ook 20 jaar geen lid.
Met de 59 en 68 jaren lidmaatschap mogen we toch concluderen dat de Veteranen Zandvliet en Jonge Ruiters Zandvliet meer dan twee volwaardige leden zijn van de Polderbond en steeds loyaal zijn geweest. Onze voorvaders draaien zich nu om in hun graf.

4. Het ganzerijden is toch een traditie waarvan we allemaal enorm graag willen dat dit erkend wordt als cultureel erfgoed. Maar dan moeten we wel naar de geschiedenis durven kijken en zo kunnen we vaststellen dat zowel de Jonge Ruiters Zandvliet als de Veteranen Zandvliet nooit de Polderbond hebben verlaten. We hebben altijd actief en sportief deelgenomen aan het keizerschap. Beide verenigingen kunnen een prachtige staat van dienst voorleggen, en dan bedoelen we hier zeker niet alleen het aantal keizerskoppen. We bedoelen de bemiddelende houding die wij in het verleden hebben aangenomen ten opzichte van andere verenigingen en de Polderbond. Bijvoorbeeld in 1977 bij de heroprichting hebben de Veteranen Zandvliet een paard afgestaan aan De Ware Gans Lillo om zo de vrede te bewaren en om tot een compromis te komen voor de ganse polder. Als er dus iemand aanspraak kan maken op een onberispelijke staat van dienst, dan zijn het de Veteranen Zandvliet en de Jonge Ruiters Zandvliet. Als men vindt dat élke vereniging recht heeft op 4 paarden, dan geldt dit al zeker ook voor ons. Zandvliet heeft een traditie in het ganzerijden die niet zomaar iedereen kan evenaren, dus ons negeren is afbreuk doen aan ons cultureel erfgoed. Het moet nu eens gedaan zijn met Zandvliet te willen benadelen, wij zijn dit meer dan beu! Niet alleen wij, maar iedereen is fier op zijn eigen vereniging en dat mag ook! Maar respect voor uw eigen vereniging heb je eigenlijk alleen door ook respect te hebben voor een ander, met name de andere verenigingen en de Polderbond. Eigenbelang moet opzij gezet worden voor ons gemeenschappelijk belang, namelijk de folklore onderhouden en samen verderzetten. Dit kan je ook niet alleen, daar heb je anderen voor nodig, anderen die ook volledig mee achter dit gemeenschappelijk belang staan. Onze vrees is dat er door deze beslissingen een blijvende schade wordt toegebracht aan het imago van de Polderbond en het ganzerijden in het algemeen en dat dit nooit meer hersteld kan worden. Wij hopen oprecht dat er zelfs geen littekens van zullen achterblijven.
Als jullie nadenken over al wat in deze brief staat, dan weten jullie zelf toch ook dat dit onaanvaardbaar is. Het gestemde voorstel van de verdeling van de paarden kunnen wij dus onmogelijk aanvaarden. Wij moeten aanzien worden als twee volwaardige leden met dezelfde rechten als de andere verenigingen.

Kortom, de toekomst van een vereniging hangt af van het respect voor het verleden… In 1977 is de Polderbond heropgericht onder voorzitterschap van mijn vader in de huidige structuur. Op de vergadering van 13 januari 2016 zijn gemaakte afspraken en reglementen niet gevolgd. We willen tot slot nog éénmaal naar het reglement verwijzen. In artikel 2a staat: ‘Het doel van deze vereniging is het aloude volksspel onzer voorouders in ere te houden door het gansrijden alzo deze traditie te doen voortleven en de vriendschap onder de leden te bevorderen.’ Laten we dit dan ook met z’n allen doen.

Stanny Gabriëls
Voorzitter Jonge Ruiters Zandvliet