Welkom

Welkom op de website van Ganzerijdersvereniging "Vermaak na Arbeid" vzw , Jonge Ruiters en Veteranen.

't Leste niefs...

Overlijden Henri Hendrickx
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 06-07-2020
Maandagochtend 06/07/2020 is de voorzitter van de veteranen, Henri Hendrickx - Rikske van't fabrikske - totaal onverwacht thuis overleden.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn inspiratie, enthousiasme en jarenlange inzet.

Wij wensen zijn vrouw Lydia, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit zware verlies .
WISTJEDAT???
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 27-01-2020
Het drankbonnetje dat je in elk café krijgt, steeds in naam is van de koning?

Het uithalen van de koning enkel voor bestuur, ruiters, vasthouders van de paarden en genodigden is?

Er ook dit jaar weer vlaggen te koop zullen zijn tijdens de kieleverkopen? Spendeer 10€ en kleur heel Zandvliet ROOD EN WIT!!

Er elk jaar kinderkieltjes gevraagd worden maar onvindbaar zijn? Heb jij er nog liggen, gelieve deze binnen te brengen op het secretariaat, Suikervoetpad 9, 2040 Zandvliet.
Dierenrechtenorganisaties
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 27-09-2019
Wij willen vriendelijk vragen om de berichten van de heisa rond het gansrijden zo weinig mogelijk te delen en niet mee te gaan aan de polemiek van de sociale media.
Film Keizerschap
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 28-05-2019
Wilt u nog eens nagenieten van het keizerschap?
Wilt u zien hoe Maarten Gabriëls zich voor de 4e keer tot keizer trekt?

Kijk dan zeker op onze facebookpagina door hieronder op Facebook Jonge Ruiters te klikken!!!
Facebook Jonge Ruiters
Privacyverklaring ledengegevens
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 17-10-2018
Ganzerijders Zandvliet (Jonge Ruiters VZW en Veteranen VZW ) zijn een vereninging van cultureel en folkoristisch belang.

Ganzerijders Zandvliet (Jonge Ruiters VZW en Veteranen VZW) bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum en e-mail). Deze gegevens worden opgeslagen in de database van Ganzerijders Zandvliet (Jonge Ruiters VZW en Veteranen VZW). De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap intern bewaard.
De gegevens worden gebruikt voor:
• De ledenadministratie
• Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten, onze nieuwsbrief en eventueel foto’s
• De ledenverzekering
• Het bestand kan regelmatig wijzigen
• Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail ganzerijderszandvliet@gmail.com.
• Ganzerijders Zandvliet verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”
Open brief
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 02-02-2016
Wij zijn zwaar teleurgesteld in de werkwijze die gehanteerd werd tijdens de vergadering, nl. die van 13 januari 2016. De beslissingen die tijdens deze vergadering genomen zijn, zijn niet reglementair gebeurd.

1. We spreken over de beslissing i.v.m. de verdeling van het aantal paarden. Vanwaar komt nu ineens de vereiste dat men een vzw moet zijn om lid te zijn van de Polderbond? En plots bepaalt deze vereiste de verdeling van het aantal paarden? Dit zijn zaken die wij niet begrijpen, maar nog belangrijker.. absoluut niet overeenkomen met de statuten. In het ontwerp van de statuten tot oprichting van de ‘vzw verenigde ganzerijders van de Antwerpse polder’ staat letterlijk: Als lid kan tot de vereniging toetreden elke rechtspersoon en feitelijke vereniging die door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten.’

2. Een vzw is een instrument om op een moderne en veilige manier een evenement te organiseren. Dit heeft dus niets te maken met de erkenning van de Jonge Ruiters Zandvliet en de Veteranen Zandvliet als volwaardig lid van de Polderbond. Er staat in geen enkel reglement dat een vereniging een vzw moet zijn om lid te zijn, want in het reglement wordt er steeds gesproken over een lid of kring. De kringen die in het ontwerp vermeld worden, zijn:
 Koninklijke Ganzerijders Stabroek
 Koninklijke Ganzerijders Hoevenen
 De Ware Gans Lillo
 De Nieuwe Gans Berendrecht
 De Oude Gans Berendrecht
 Jonge Ruiters Zandvliet
 Veteranen Zandvliet
Vanwaar nu ineens deze unfaire regeling tegenover Zandvliet komt, begrijpen wij niet. Werd dit veroorzaakt door wrok, jaloezie of frustratie? Of werd de druk van binnenin of van buitenaf op bepaalde verenigingen te groot?

3. We willen ook nog enkele interessante cijfers meegeven:
 Jonge Ruiters Zandvliet zijn 68 jaar onafgebroken lid en ook medeoprichters van de Polderbond;
 De Oude Gans is 68 jaar onafgebroken lid;
 De Nieuwe Gans is 67 jaar lid en heeft 1jaar niet meegereden;
 Stabroek is 63 jaar lid maar was ook 5 jaar geen lid;
 Veteranen Zandvliet zijn 59 jaar onafgebroken lid;
 De Ware Gans is 56 jaar lid maar heeft 12 jaar niet gereden;
 Hoevenen is 48 jaar lid maar was ook 20 jaar geen lid.
Met de 59 en 68 jaren lidmaatschap mogen we toch concluderen dat de Veteranen Zandvliet en Jonge Ruiters Zandvliet meer dan twee volwaardige leden zijn van de Polderbond en steeds loyaal zijn geweest. Onze voorvaders draaien zich nu om in hun graf.

4. Het ganzerijden is toch een traditie waarvan we allemaal enorm graag willen dat dit erkend wordt als cultureel erfgoed. Maar dan moeten we wel naar de geschiedenis durven kijken en zo kunnen we vaststellen dat zowel de Jonge Ruiters Zandvliet als de Veteranen Zandvliet nooit de Polderbond hebben verlaten. We hebben altijd actief en sportief deelgenomen aan het keizerschap. Beide verenigingen kunnen een prachtige staat van dienst voorleggen, en dan bedoelen we hier zeker niet alleen het aantal keizerskoppen. We bedoelen de bemiddelende houding die wij in het verleden hebben aangenomen ten opzichte van andere verenigingen en de Polderbond. Bijvoorbeeld in 1977 bij de heroprichting hebben de Veteranen Zandvliet een paard afgestaan aan De Ware Gans Lillo om zo de vrede te bewaren en om tot een compromis te komen voor de ganse polder. Als er dus iemand aanspraak kan maken op een onberispelijke staat van dienst, dan zijn het de Veteranen Zandvliet en de Jonge Ruiters Zandvliet. Als men vindt dat élke vereniging recht heeft op 4 paarden, dan geldt dit al zeker ook voor ons. Zandvliet heeft een traditie in het ganzerijden die niet zomaar iedereen kan evenaren, dus ons negeren is afbreuk doen aan ons cultureel erfgoed. Het moet nu eens gedaan zijn met Zandvliet te willen benadelen, wij zijn dit meer dan beu! Niet alleen wij, maar iedereen is fier op zijn eigen vereniging en dat mag ook! Maar respect voor uw eigen vereniging heb je eigenlijk alleen door ook respect te hebben voor een ander, met name de andere verenigingen en de Polderbond. Eigenbelang moet opzij gezet worden voor ons gemeenschappelijk belang, namelijk de folklore onderhouden en samen verderzetten. Dit kan je ook niet alleen, daar heb je anderen voor nodig, anderen die ook volledig mee achter dit gemeenschappelijk belang staan. Onze vrees is dat er door deze beslissingen een blijvende schade wordt toegebracht aan het imago van de Polderbond en het ganzerijden in het algemeen en dat dit nooit meer hersteld kan worden. Wij hopen oprecht dat er zelfs geen littekens van zullen achterblijven.
Als jullie nadenken over al wat in deze brief staat, dan weten jullie zelf toch ook dat dit onaanvaardbaar is. Het gestemde voorstel van de verdeling van de paarden kunnen wij dus onmogelijk aanvaarden. Wij moeten aanzien worden als twee volwaardige leden met dezelfde rechten als de andere verenigingen.

Kortom, de toekomst van een vereniging hangt af van het respect voor het verleden… In 1977 is de Polderbond heropgericht onder voorzitterschap van mijn vader in de huidige structuur. Op de vergadering van 13 januari 2016 zijn gemaakte afspraken en reglementen niet gevolgd. We willen tot slot nog éénmaal naar het reglement verwijzen. In artikel 2a staat: ‘Het doel van deze vereniging is het aloude volksspel onzer voorouders in ere te houden door het gansrijden alzo deze traditie te doen voortleven en de vriendschap onder de leden te bevorderen.’ Laten we dit dan ook met z’n allen doen.

Stanny Gabriëls
Voorzitter Jonge Ruiters Zandvliet