Welkom

Welkom op de website van Ganzerijdersvereniging "Vermaak na Arbeid" vzw , Jonge Ruiters en Veteranen.

't Leste niefs...

Volgorde Jonge Ruiters
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 23-02-2017
1. Rob De Vree
2. Yorchen Maes
3. Yannick Van Gemert
4. Nick Paardekam
5. Bjorn Bril
6. Mike Ameye
7. Jonas Schuermans
8. Joeri Romont
9. Roel Gabriëls
10. Wesley Vanreusel
11. Dylan Vanhout
12. Tino Paardekam
13. Frederik Van Boven
14. Silas Jaspers
15. Iwan Wils
16. Nils Burmeister
17. Maarten Gabriëls
18. Jaimy Schröder
19. Alex Wils
20. Ronny Bellemans
21. Gert Simons
22. Jorn Bellemans
23. Rudi Maes
24. Raf Van Bergen
25. Michaël Schröder
26. Andy Van Tilborgh
27. Seppe Merveille
28. Yannick Maes
29. Gerrie Verbeek
30. Steve Van Assche
31. Stefan Van Dorst
32. Sven Van Dorst
33. Patrick Van Boven
34. Jonas Van Waes
35. Bjorn Berek
Volgorde Veteranen
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 23-02-2017
1. Dirk Daems
2. Walter Vanhout
3. Ludo De Vree
4. Tom Jansen
5. Gunther Scheipers
6. Kevin Vanhandenhoven
7. Jerry Van Tilborgh
8. Jan Gabriëls
9. Sven Verbist
10. Christof Budts
11. Patrick Daems
12. Marcel Paardekam
13. Luc Gabriëls
14. Tom De Backer
15. Erik De Vree
16. Bart Hendrickx
17. Marco Van Ende
18. Lucien Corrynen
19. Kim De Vresse
20. Kevin Stoop
21. Ludo Struyf
22. Sven Jongenelen
23. Stephan Sleymer
24. Koen Cassimon
25. Rene De Nijs
KIELENVERKOOP
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 23-02-2017
Enkel vanavond, 23/2/2017 kan men kielen, sjaaltjes en T-shirts bekomen in het Vredehof, dit tussen 19.00u en 21.00u.

Zijn er nog kinderkielen, gelieve deze binnen te brengen op het secretariaat, Suikervoetpad 9, 2040 Zandvliet.
2017
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 01-01-2017
Graag willen we namens de twee besturen iedereen een gezond en succesvol 2017 wensen!
Keizeruithalen
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 24-09-2016
Op zaterdag 24 september 2016 halen wij Keizer Sven Van Bouwel uit. Wij komen om 16.00u. bijeen in café ’t Uveltje aan het Frans Oomsplein te Hoevenen. Om 16.45u vertrekken we in stoet via Markt, Kerkstraat, Ettenhoven naar Hoeve Groffen, Ettenhoven 51. Er is parkinggelegenheid op de weide naast de hoeve en er zal tevens een pendelbusje voorzien worden tussen het 't Uveltje en het Keizeruithalen van 15u30 tot ca. 19u om de personen te verplaatsen. (opgelet: Frans Oomsplein is parkeervrij). Receptie en huldiging Keizer om 17.30u. Na de receptie, bal vanaf 20.30u. Wij hopen op een talrijke opkomst.
Mosselfeest
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 01-10-2016
Ons jaarlijks mosselfeest gaat door op zaterdag 01 oktober 2016 in het Vredehof te Zandvliet.

Men heeft de keuze uit frieten of brood.
Voor leden die geen mosselen lusten is er stoofvlees met frieten of brood voorzien.
Gelieve dit wel te vermelden bij de inschrijving.

We beginnen te eten om 19.00u. STIPT !!!

De prijs bedraagt €15 per persoon.

Hier wordt voor gerond.


Leden niet in Berendrecht of Zandvliet wonende kunnen hun deelname bevestigen door het bedrag te storten op ons rekeningnummer. ( BE24 2200 3529 8538) en dit voor woensdag 21 september 2016.
Overlijden Toni Huegens
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 02-09-2016
Met droefheid melden wij het overlijden van ons bestuurslid Toni Huegens, echtgenoot van Germaine Van Eyken. Wij zullen afscheid van Toni nemen op zaterdag 3 september om 11u in Aula 't Zand, Zandweg 1 - Berendrecht. Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke periode
Bijlage
Jaar agenda
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 01-08-2016
Kijk snel in de kalender om te weten welke data jullie al moeten vrijhouden of om te zien wanneer jullie verlof moeten pakken :-)
Hier al een kort overzicht:

1. Fietstocht + BBQ 03/09/16
2. Mosselfeest 01/10/16
3. Polderbondteren 26/11/16
4. Groot Teerfeest 10/12/16
5. Fuif 16/12/16
6. 90 jarig bestaan 17/12/16
Open brief
Toegeveogd door Tom Janssens,
op 02-02-2016
Wij zijn zwaar teleurgesteld in de werkwijze die gehanteerd werd tijdens de vergadering, nl. die van 13 januari 2016. De beslissingen die tijdens deze vergadering genomen zijn, zijn niet reglementair gebeurd.

1. We spreken over de beslissing i.v.m. de verdeling van het aantal paarden. Vanwaar komt nu ineens de vereiste dat men een vzw moet zijn om lid te zijn van de Polderbond? En plots bepaalt deze vereiste de verdeling van het aantal paarden? Dit zijn zaken die wij niet begrijpen, maar nog belangrijker.. absoluut niet overeenkomen met de statuten. In het ontwerp van de statuten tot oprichting van de ‘vzw verenigde ganzerijders van de Antwerpse polder’ staat letterlijk: Als lid kan tot de vereniging toetreden elke rechtspersoon en feitelijke vereniging die door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten.’

2. Een vzw is een instrument om op een moderne en veilige manier een evenement te organiseren. Dit heeft dus niets te maken met de erkenning van de Jonge Ruiters Zandvliet en de Veteranen Zandvliet als volwaardig lid van de Polderbond. Er staat in geen enkel reglement dat een vereniging een vzw moet zijn om lid te zijn, want in het reglement wordt er steeds gesproken over een lid of kring. De kringen die in het ontwerp vermeld worden, zijn:
 Koninklijke Ganzerijders Stabroek
 Koninklijke Ganzerijders Hoevenen
 De Ware Gans Lillo
 De Nieuwe Gans Berendrecht
 De Oude Gans Berendrecht
 Jonge Ruiters Zandvliet
 Veteranen Zandvliet
Vanwaar nu ineens deze unfaire regeling tegenover Zandvliet komt, begrijpen wij niet. Werd dit veroorzaakt door wrok, jaloezie of frustratie? Of werd de druk van binnenin of van buitenaf op bepaalde verenigingen te groot?

3. We willen ook nog enkele interessante cijfers meegeven:
 Jonge Ruiters Zandvliet zijn 68 jaar onafgebroken lid en ook medeoprichters van de Polderbond;
 De Oude Gans is 68 jaar onafgebroken lid;
 De Nieuwe Gans is 67 jaar lid en heeft 1jaar niet meegereden;
 Stabroek is 63 jaar lid maar was ook 5 jaar geen lid;
 Veteranen Zandvliet zijn 59 jaar onafgebroken lid;
 De Ware Gans is 56 jaar lid maar heeft 12 jaar niet gereden;
 Hoevenen is 48 jaar lid maar was ook 20 jaar geen lid.
Met de 59 en 68 jaren lidmaatschap mogen we toch concluderen dat de Veteranen Zandvliet en Jonge Ruiters Zandvliet meer dan twee volwaardige leden zijn van de Polderbond en steeds loyaal zijn geweest. Onze voorvaders draaien zich nu om in hun graf.

4. Het ganzerijden is toch een traditie waarvan we allemaal enorm graag willen dat dit erkend wordt als cultureel erfgoed. Maar dan moeten we wel naar de geschiedenis durven kijken en zo kunnen we vaststellen dat zowel de Jonge Ruiters Zandvliet als de Veteranen Zandvliet nooit de Polderbond hebben verlaten. We hebben altijd actief en sportief deelgenomen aan het keizerschap. Beide verenigingen kunnen een prachtige staat van dienst voorleggen, en dan bedoelen we hier zeker niet alleen het aantal keizerskoppen. We bedoelen de bemiddelende houding die wij in het verleden hebben aangenomen ten opzichte van andere verenigingen en de Polderbond. Bijvoorbeeld in 1977 bij de heroprichting hebben de Veteranen Zandvliet een paard afgestaan aan De Ware Gans Lillo om zo de vrede te bewaren en om tot een compromis te komen voor de ganse polder. Als er dus iemand aanspraak kan maken op een onberispelijke staat van dienst, dan zijn het de Veteranen Zandvliet en de Jonge Ruiters Zandvliet. Als men vindt dat élke vereniging recht heeft op 4 paarden, dan geldt dit al zeker ook voor ons. Zandvliet heeft een traditie in het ganzerijden die niet zomaar iedereen kan evenaren, dus ons negeren is afbreuk doen aan ons cultureel erfgoed. Het moet nu eens gedaan zijn met Zandvliet te willen benadelen, wij zijn dit meer dan beu! Niet alleen wij, maar iedereen is fier op zijn eigen vereniging en dat mag ook! Maar respect voor uw eigen vereniging heb je eigenlijk alleen door ook respect te hebben voor een ander, met name de andere verenigingen en de Polderbond. Eigenbelang moet opzij gezet worden voor ons gemeenschappelijk belang, namelijk de folklore onderhouden en samen verderzetten. Dit kan je ook niet alleen, daar heb je anderen voor nodig, anderen die ook volledig mee achter dit gemeenschappelijk belang staan. Onze vrees is dat er door deze beslissingen een blijvende schade wordt toegebracht aan het imago van de Polderbond en het ganzerijden in het algemeen en dat dit nooit meer hersteld kan worden. Wij hopen oprecht dat er zelfs geen littekens van zullen achterblijven.
Als jullie nadenken over al wat in deze brief staat, dan weten jullie zelf toch ook dat dit onaanvaardbaar is. Het gestemde voorstel van de verdeling van de paarden kunnen wij dus onmogelijk aanvaarden. Wij moeten aanzien worden als twee volwaardige leden met dezelfde rechten als de andere verenigingen.

Kortom, de toekomst van een vereniging hangt af van het respect voor het verleden… In 1977 is de Polderbond heropgericht onder voorzitterschap van mijn vader in de huidige structuur. Op de vergadering van 13 januari 2016 zijn gemaakte afspraken en reglementen niet gevolgd. We willen tot slot nog éénmaal naar het reglement verwijzen. In artikel 2a staat: ‘Het doel van deze vereniging is het aloude volksspel onzer voorouders in ere te houden door het gansrijden alzo deze traditie te doen voortleven en de vriendschap onder de leden te bevorderen.’ Laten we dit dan ook met z’n allen doen.

Stanny Gabriëls
Voorzitter Jonge Ruiters Zandvliet